VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJAT

STRANDÉNIEN SUKUSEURA  RY

Pöytäkirja 1Pöytäkirja

Aika lauantai 28.6.2014 Kiteellä

Oli hiukan hankala laittaa! Kaappasin lopulta kuvaksi!  Huom klikkaamalla kuvaa tai tekstiä se muuttuu suuremmaksi

Päivitti: Mauno Strandén

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

STRANDÉNIEN SUKUSEURA RY

Strandénien sukuseura ry:n vuosikokouksen pöytäkirja

Aika lauantai 29.6.2013 klo 13:00

Paikka Kitee-sali, Koulutie 3, Kitee

Käsitellyt asiat

1§ Kokouksen avaus

Sukuseuran puheenjohtaja Teo Strandén avasi kokouksen klo 13:00 toivottaen osallistujat tervetulleiksi ja todeten sukuseuran täyttävän kuusi vuotta.

2§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tapio Mustonen, sihteeriksi Marjatta Kuitunen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Timo Ahvo ja Irma Väyrynen-Valtimo. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5§ Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely

Kokoukselle esiteltiin yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös kaudelta 2012 sekä toiminnantarkastajien lausunto.

6§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen yhdistyksen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus kaudelta 2012 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7§ Hallituksen puheenjohtajan valinta

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Teo Strandén.

8§ Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Valittiin toiminnantarkastajaksi Tarja Strandén ja varatoiminnantarkastajaksi Teija Hammar.

9§ Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuosille 2013-2014 Hyväksyttiin yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2013-2014. Hallitusta evästettiin miettimään mahdollisuutta ehkä siirtää vuosikokouksen ajankohtaa.

10§ Vuoden 2013 jäsenmaksusta päättäminen

Sukuseuran jäsenmaksuksi vuodelle 2014 päätettiin 15,- euroa/henkilöjäsen.

11§ Hallituksen erovuoroisten jäsenten toteaminen ja uusien jäsenten hyväksyminen

Hallituksen erovuoroiset jäsenet olivat Eeva Kokko Liperistä ja Seppo Strandén Otavasta.

Uusiksi jäseniksi valittiin Arto Nyström Helsingistä ja Taina Strandén Järvenpäästä.

12§ Muut asiat

Kokouksen puheenjohtaja Tapio Mustonen totesi puheenvuorossaan mm. seuraavaa: ”Sukukirja on sukuseuran osalta uskomaton voimainponnistus, Sukututkimus on kirjaa laajempi asia. Sukukirja on vasta kuin luuranko, joka kaipaa vielä runsaasti kudoksia ympärilleen. Strandénien suku on ollut virkamiessuku, johon liittyy mm. seuraavia sukuja: Fabritiukset, Neiglickit, Siljanderit, Toljanderit Wederhornit ja myös ortodoksisuku Päiviset. Suvun tutkiminen jatkukoon.”

13§ Vuosikokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 13:40.

Vakuudeksi

Tapio Mustonen Marjatta Kuitunen

Tapio Mustonen Marjatta Kuitunen

puheenjohtaja sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Timo Ahvo Irma Väyrynen-Valtimo

Timo Ahvo Irma Väyrynen-Valtimo

pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

20.7.2013 16.7.2013

———————————————————————————————————————————————————————

STRANDÉNIEN SUKUSEURA RY

Strandénien sukuseura ry:n vuosikokouksen pöytäkirja

Aika lauantai 30.6.2012 klo 13:30

Paikka Annin kartano, Hovinsalontie 7, Muljula, Kitee

Käsitellyt asiat

1§ Kokouksen avaus

Sukuseuran puheenjohtaja Teo Strandén avasi kokouksen klo 13:30 toivottaen osallistujat tervetulleiksi ja todeten samalla sukuseuran täyttävän viisi vuotta.

2§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tapio Mustonen, sihteeriksi Marjatta Kuitunen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Timo Ahvo ja Irma Väyrynen-Valtimo. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5§ Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely

Kokoukselle esiteltiin yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös kaudelta 2011 sekä toiminnantarkastajien lausunto.

6§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen yhdistyksen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus kaudelta 2011 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7§ Hallituksen puheenjohtajan valinta

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Teo Strandén.

8§ Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Valittiin toiminnantarkastajaksi Tarja Strandén ja varatoiminnantarkastajaksi Teija Hammar.

9§ Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuosille 2012-2013

Hyväksyttiin yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2012-2013.

10§ Vuoden 2013 jäsenmaksusta päättäminen

Sukuseuran jäsenmaksuksi vuodelle 2013 päätettiin 15,- euroa/henkilöjäsen.

11§ Muut asiat

Päätettiin hyväksyä sukuseuran sääntöihin tekstimuutos tilintarkastajan ja varatilintarkastajan nimikkeistä toiminnantarkastajaksi ja varatoiminnantarkastajaksi. Muutos perustuu lakiin.

Hyväksyttiin Aino Strandén-Sorviston päivittämä sukuseuran vaakunan luonnos vietäväksi Suomen Heraldisen Seuran hyväksyttäväksi.

12§ Vuosikokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:55.

Vakuudeksi

Tapio Mustonen                Marjatta Kuitunen

puheenjohtaja                       sihteeri

————————————————————————

Liitteet:

1. Toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2011

2. Toimintasuunnitelma vuosille 2012-2013

3. Talousarvio vuosille 2012-2013

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Timo Ahvo Irma                         Väyrynen-Valtimo

pöytäkirjan tarkastaja                  pöytäkirjan tarkastaja

2.7.2012                                      4.7.2012

————————————————————————

STRANDÉNIEN SUKUSEURA RY

Strandénien sukuseura ry:n vuosikokouksen pöytäkirja

Aika lauantai 2.7.2011 klo 12:30

Paikka Niemisen urheilutalo, Rääkkylä

Käsitellyt asiat

1§ Kokouksen avaus

Sukuseuran puheenjohtaja Teo Strandén avasi kokouksen klo 12:30 toivottaen osallistujat tervetulleiksi.

2§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tapio Mustonen, sihteeriksi Marjatta Kuitunen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Irma Väyrynen-Valtimo ja Eeva Kokko. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5§ Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esittely

Kokoukselle esiteltiin yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös kaudelta 2010 sekä tilintarkastajien lausunto.

6§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen yhdistyksen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus kaudelta 2010 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7§ Hallituksen puheenjohtajan valinta

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Teo Strandén.

8§ Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Valittiin toiminnantarkastajaksi Tarja Strandén ja varatoiminnantarkastajaksi Teija Hammar.

9§ Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuosille 2011-2012

Hyväksyttiin yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2011-2012.

10§ Vuoden 2012 jäsenmaksusta päättäminen

Sukuseuran jäsenmaksuksi vuodelle 2012 päätettiin 15,- euroa per henkilöjäsen.

11§ Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

12§ Vuosikokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:55.

Vakuudeksi

Tapio Mustonen       Marjatta Kuitunen

puheenjohtaja            sihteeri

Liitteet:

1. Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2010

2. Toimintasuunnitelma vuosille 2011-2012

3. Talousarvio vuosille 2011-2012

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Irma Väyrynen-Valtimo      Eeva Kokko

19.7.2011                           19.7.2011

————————————————————————

STRANDÉNIEN SUKUSEURA RY

Strandénien sukuseura ry:n vuosikokouksen pöytäkirja

Aika lauantai 3.7.2010 klo 13:00

Paikka Niemisen urheilutalo, Rääkkylä

Käsitellyt asiat

1§ Kokouksen avaus

Sukuseuran puheenjohtaja Teo Strandén avasi kokouksen klo 13:00 toivottaen osallistujat tervetulleiksi.

2§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Teo Strandén, sihteeriksi Marjatta Kuitunen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Arto Nyström ja Seppo Strandén. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5§ Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon hyväksyminen

Rahastonhoitaja Irma Väyrynen-Valtimo esitteli sukuseuran toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon, jotka hyväksyttiin.

6§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7§ Kolmen erovuoroisen hallituksen jäsenen tilalle tehtävät valinnat

Erovuorossa olivat: Leena Holopainen, Eeva Kokko ja Irma Väyrynen-Valtimo. Leena Holopaisen ilmoitettua, ettei hän ole enää käytettävissä, uudeksi jäseneksi hänen tilalleen valittiin Seppo Strandén Mikkelistä. Eeva Kokko ja Irma Väyrynen-Valtimo valittiin uudelleen.

8§ Kahden varsinaisen tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta

Tilintarkastajiksi valittiin edelleen Tarja Strandén Espoosta ja Tuija Strandén-Mahlamäki Helsingistä. Varatilintarkastajiksi valittiin edelleen Päivi Strandén Seinäjoelta ja Pirjo Strandén-Bagans Helsingistä.

9§ Sukuseuran toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuosille 2010-2011

Hyväksyttiin seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2010-2011.

10§ Vuoden 2011 jäsenmaksusta päättäminen

Sukuseuran jäsenmaksuksi vuodelle 2011 päätettiin €15,- per henkilöjäsen.

11§ Muut asiat

11.1 Hallituksen jäsen Aino Strandén-Sorvisto esitteli sukuseuran vaakunan luonnoksen, joka sai kokouksen osanottajilta lämpimän kannatuksen. Vaakunan suunnittelu etenee seuraavaan vaiheeseen.

12§ Vuosikokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:55.

Vakuudeksi

Teo Strandén         Marjatta Kuitunen

puheenjohtaja         sihteeri

Liitteet:

1. Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

2. Toimintasuunnitelma vuosille 2010-2011

3. Talousarvio vuosille 2010-2011

4. Vuosikokouksen osallistujalista

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Arto Nyström            Seppo Strandén

13.7.2010                     14.7.2010

————————————————————————

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s