Hallitus

Strandénien sukuseuran hallituksen jäsenet:

Puheenjohtaja Teo Strandén, varapuheenjohtaja Timo Ahvo, sihteeri Taina Strandén, rahastonhoitaja Arto Nyström, Aino Sorvisto-Strandén ja Leila Virta.

Hallitus kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Sukukirjan valmistuttua hallitus edistää Strandénien sukuharrastusta järjestämällä sukukokouksia, keräämällä suvun perinnettä ja aktivoimalla jäseniä yhteisen sukuharrastuksen pariin.